Reserveren

Reserveer een abonnement


Selecteer concerten en aantal personen


Deelabonnement


0,00 €

U kunt het abonnementsbedrag overmaken op bankrekening NL17RABO0322343941 t.n.v. Kapel op 't Rijsselt o.v.v. “Abonnement”. Na ontvangst van het bedrag sturen we u het (de) deelabonnement(en) toe.