Organisatie

Kapel op 't Rijsselt

De organisatie van de activiteiten van de Kapel op ’t Rijsselt is geheel in handen van vrijwilligers. De middelen die nodig zijn om de programmering te realiseren, komen uit entreegelden, donaties (Vrienden van de Kapel), verhuur van de Kapel aan derden t.b.v. (sociaal) culturele activiteiten, legaten en incidentele bijdragen van derden.

Het bankrekeningnummer van de Kapel is: 32 23 43 941 (IBAN: NL17RABO0322343941)

De Stichting Kapel op ’t Rijsselt staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland.
Het inschrijvingsnummer is 08081964.

De Kapel gebruikt het pand waarin de concerten plaatsvinden met welwillende toestemming van de jeugdzorgorganisatie Intermetzo (voorheen LSG-Rentray). De Stichting tot steun aan deze organisatie is eigenaar van het pand.
Mede hierdoor kan de Kapel haar activiteiten ongesubsidieerd realiseren.

De organisatie van de Kapel op 't Rijsselt wordt gevormd door:

Peter Buikstra bestuurslid: voorzitter, penningmeester, programmeur
Elly van Steenkiste bestuurslid: secretaris, kassa, abonnementenadministratie
Margot Heijning bestuurslid: kassa
Roel Evertse bestuurslid: redactie/redigeren programmaboekjes, logistiek
Greetje Buikstra kassa, telefoon, eindredactie nieuwsbrief en seizoensbrochure
Joke van Cleef gastvrouw/koffie/thee
Els Evertse gastvrouw koffie/thee
Henny Nijland gastvrouw/koffie/thee
Lidewyde Grijpma Aankleding zaal en podium
Titia Swierstra Aankleding zaal en podium

Vrienden van de Kapel

Wilt u de Kapel ook steunen? Word dan ‘Vriend van de Kapel’ en stort uw bijdrage op bankrekening 32.23.43 941 (IBAN: NL17RABO0322343941) bij de Rabobank Zutphen o.v.v. ‘Vriend van de Kapel’. De minimumbijdrage is € 20,-.
Met uw bijdrage kan de Kapel nog gevarieerder en verrassender programmeren.

ANBI-Status

De Kapel is door de Belastingdienst aangewezen als ANBI. D.w.z. dat giften, schenkingen en donaties aftrekbaar zijn voor de Inkomstenbelasting. Vanwege de culturele activiteiten van de Kapel is zo’n gift zelfs voor 125% aftrekbaar. Voor meer informatie: ga naar www.belastingdienst.nl, type in het lege vakje rechtsboven aan de pagina “gift aan ANBI” en klik op “zoeken”.
De ANBI-status verplicht de Kapel meerdere gegevens te publiceren. U vindt deze hier.