Kapel op 't Rijsselt
Mettrayweg 25
7211 LC Eefde
0575 - 570521
info@kapeloptrijsselt.nl
     
   

Organisatie

De organisatie van de activiteiten van de Kapel op ít Rijsselt is geheel in handen van vrijwilligers. De middelen die nodig zijn om de programmering te realiseren, komen uit entreegelden, donaties (Vrienden van de Kapel), verhuur van de Kapel aan derden t.b.v. (sociaal) culturele activiteiten, legaten en incidentele bijdragen van derden.

Het bankrekeningnummer van de Kapel is: 32 23 43 941  (IBAN: NL17RABO0322343941)

De Stichting Kapel op ít Rijsselt staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland.
Het inschrijvingsnummer is 08081964.

De Kapel gebruikt het pand waarin de concerten plaatsvinden met welwillende toestemming van de jeugdzorgorganisatie Intermetzo (voorheen LSG-Rentray). De Stichting tot steun aan deze organisatie is eigenaar van het pand. 
Mede hierdoor kan de Kapel haar activiteiten ongesubsidieerd realiseren.


De organisatie van de Kapel op 't Rijsselt wordt gevormd door:

Peter Buikstra bestuurslid: voorzitter, penningmeester, programmeur
Elly van Steenkiste bestuurslid: secretaris, kassa, abonnementenadministratie
Margot Heijning bestuurslid: kassa
Roel Evertse bestuurslid: redactie/redigeren programmaboekjes, logistiek
Greetje Buikstra kassa, telefoon, eindredactie nieuwsbrief en seizoensbrochure
Joke van Cleef gastvrouw/koffie/thee
Els Evertse gastvrouw koffie/thee
Henny Nijland gastvrouw/koffie/thee
Bernice Triezenberg gastvrouw/koffie/thee
Jeanette Braat gastvrouw/koffie/thee
Lidewyde Grijpma bloemen podium
Titia Swierstra bloemen podium

 

 
     

 
     
   

Ontwerp website Bart Mendelson