Gastvrij podium

Concerten gegeven en/of
georganiseerd door derden

Ook anderen kunnen gebruik maken van de Kapel op ’t Rijsselt voor het organiseren en/of geven van concerten. In het seizoen 2020/2021 gelden daarbij uiteraard wel de gestelde eisen m.b.t. de bestrijding van het coronavirus. Zolang de regel m.b.t. het in acht nemen van een onderlinge afstand van 1,5 m. zal het aantal zitplaatsen voor bezoekers gelimiteerd zijn tot 40 á 45. Dit aantal zal per activiteit kunnen worden vastgesteld. Gebruikers van de Kapel / organisatoren van zo’n concert zijn zelf verantwoordelijk voor het (laten) naleven van deze eisen.

Bij de concerten op het zgn. ‘Gastvrij Podium’ bemoeit de kapelorganisatie zich niet met de inhoud van het gebodene, maar denkt desgewenst graag mee. In overleg stelt zij naast het podium ook graag haar kennis en ervaring beschikbaar. Of deze concerten openbaar toegankelijk zijn of zijn bedoeld voor een speciaal publiek (bijvoorbeeld alleen voor genodigden) wordt bepaald door de organisator. Deze concerten kunnen op de Kapelwebsite worden opgenomen in de totaalagenda.

De concerten worden wel aangekondigd op deze site; de overige publiciteit wordt verzorgd door de organisator van het concert. De ruimte kent een prachtige akoestiek, er is een concertvleugel en een geluidsinstallatie aanwezig. Ook zijn er beperkt restauratieve mogelijkheden en cateringfaciliteiten aanwezig. 

Voor informatie over het Gastvrije Podium kan contact worden opgenomen met de Kapel op ’t Rijsselt, Peter Buikstra. Telefoon 0575 – 570521 of 06 – 3727 6909 of via info@kapeloptrijsselt.nl

Bekijk totaalagenda

Concerten Gastvrij Podium en andere activiteiten

Vandaag

Concerten agenda 21/22