Abonnementen

Aanvragen van een abonnement
op meerdere concerten

In plaats van het kopen van kaarten voor één concert, kunt u ook een abonnement nemen voor meerdere concerten (deel-abonnement) of voor alle concerten in een seizoen (volledig abonnement).

U bent dan voordeliger uit en altijd zeker van een plaats.

Deel-abonnement:       minimaal drie concerten uit de reguliere serie in een seizoen.
Volledig abonnement:  alle concerten uit de reguliere serie in een seizoen.

Abonnementen kunnen worden hieronder worden aangevraagd. Restitutie omdat een concert niet kon worden bezocht is niet mogelijk. Abonnementen zijn wel (ook per concert) overdraagbaar aan derden. Een reservering of een abonnement geeft geen recht op een vaste plaats.

Abonnementsprijzen seizoen 2024/2025 per concert :
Binnen een deel-abonnement: € 22,=
Binnen een volledig abonnement: € 21,=

Aanvraag van een abonnement:


Selecteer concerten en aantal personen


Deelabonnement


0,00 €

U kunt het abonnementsbedrag overmaken op bankrekening NL17RABO0322343941 t.n.v. Kapel op 't Rijsselt o.v.v. “Abonnement”. Na ontvangst van het bedrag sturen we u het (de) deelabonnement(en) toe.